Kućni Priključak – Ispod “Haube”

U prethodnom postu napisah po nešto o strukturi kućnog priključka, koji su sastavni delovi i tipovi izvedbe priključka itd. Danas pišem o samim tim delovima, o tome kako oni izgledaju iznutra, koja je njihova funkcija itd.

Kućni Priključni Ormar – KPO

Kućni priključni ormarKućni priključni ormar zapravo predstavlja ormar u kom se vrši spajanje objekta na elektrodistributivnu mrežu.

Kao što sam u prethodnom postu napisao kućni priključni ormar (slika levo) se ugrađuje u objektima sa podzemnim priključkom. Postavlja se na spoljašnjosti objekta (na ili u fasadu) tako da donja granica ormara bude na 0,7-1,1m visine. Na slici levo možete da vidite karakteristični izgled kućnog priključnog ormara i sledeći put kad budete u blizini bilo koje stambene zgrade u gradu možete ga jasno identifikovati.

U kućni priključni ormar odozdo ulaze najviše dva napojna kabla. Jedan za napajanje objekta na kom je montiran kućni priključni ormar (obavezno) i drugi kojim se napajanje prosleđuje do kućnog priključnog ormara susednog objekta (opciono).  Na slici možete videti tri nožasta osigurača (levo i srednji deo ormara) i bakarni most (u ormaru desno) preko kojih se faze i nula sa napojnog kabla prosleđuju ka mernom ormaru. Funkciju osigurača smo naučili još u prvim postovima i to znanje nam je sada od koristi. Kabl kojim su povezani kućni priključni ormar i merni ormar dakle povezan je na stezaljke iza nožastih osigurača i njima je zažtićen od preopterećenja. Po izlasku iz ormara kabl je sproveden kroz samogasivu izolacionu cev koja se dalje sa sve kablom postavlja po nezepaljivom delu objekta pod malterom.

Merni Ormar – MO

Merni ormari za individualnu stambenu gradnju

U mernom ormaru se nalaze svi uređaji neophodni za evidentiranje utrošene električne energije (ukupno i po tarifama) i ograničavanje maksimalne trenutne potrošnje.

Merni ormar (slika desno) se po pravilu nastavlja na KPO i montira tako visina otvora za očitavanje utrošene energije bude 1,7m. Ormar se postavlja na spoljašnjem delu objekta odnosno na poziciji koja u svakom trenutku garantuje dostupnost mernog ormara radnicima elektrodistribucije. Pošto je, kao i kod KPO-a to uglavnom spolja, u fasadi objekta, merni ormar mora biti izrađen sa određenim faktorom zaštite, tako da uređaji unutar njega ne budu ugroženi vlagom, prašinom i drugim uticajima okoline. Preporučeni faktor zaštite je IP54. Takođe, vrata ormara moraju biti takva da u delu ispod kojeg se nalazi brojilo budu prozirna kako bi stanje na brojilu bilo vidljivo.

Šema Kućnog PriključkaU merni ormar se uvodi kabl koji dolazi iz KPO-a ili direktno sa distributivne mreže i u tom slučaju merni ormar je ujedno i KPO objekta. Kabl se vezuje na glavni prekidač, ukoliko on postoji – slika desno, ormar levo, u dnu ormara (ukoliko je MO ujedno KPO kabl se vezuje na glavne osigurače a sa njih na glavni prekidač). Glavni prekidač nam, logično, služi za jednostavno isključivanje napajanja u čitavom objektu. Sa njega prosleđujemo kabl na limitere čija je funkcija da ograniče maksimalnu trenutnu potrošnju struje kao i zaštita elektroinstalacione opreme koja je iza njega povezana a može u sebi sadržati i diferencijalnu zaštitu. Sa limitera kabl se prosleđuje na brojilo koje meri utrošak električne energije i iza brojila počinje unutrašnji električni razvod objekta. Detaljnije o brojilima u zasebnom postu.

U novije vreme, naročito na kućama i drugim manjim objektima MO ima i funkciju KPO-a. Prema (neproverenim) informacijama koje ja imam u bliskoj budućnosti trebalo bi da se otpočne sa potpunim izmeštanjem mernih grupa sa objekata kako bi se u potpunosti zaobišla konfliktna situacija u kojoj su brojilo, limitatori i ostala oprema u vlasništvu EPS-a ali se nalaze na objektu i prostoru koji je privatno vlasništvo. To često pravi problem – od problema sa očitavanjem do neretkih krađa struje. Korak u tom smeru trebalo bi da bude i najavljena nabavka brojila za daljinsko očitavanje utrošene električne energije.

 

Do skorog čitanja,
Marko KPO-MO Mijatović

8 Odgovora na "Kućni Priključak – Ispod “Haube”"

  • moma je napisao:
    • mijat je napisao:
  • Nenad Nikolic, die je napisao:
  • admir je napisao:
  • kentaboban je napisao:
  • mijat je napisao:
  • Munib je napisao:
  • Dragan je napisao:
Ostavite komentar

Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Youtube button