Let there be light – Osnove osnova o struji

 

Pre nego zakoračimo na konkretne teme da što prostije objasnim nekoliko pojmova jer ćemo ih često koristiti.

Napomenuću da se veliki deo objašnjenja, posmatrana očima inženjera može smatrati nepotpunim i da sam ja kao autor svestan toga. Ipak, ona su u funkciji razumevanja osnovnih principa funkcionisanja električnih instalacija što je i svrha postojanja ovog bloga.

Koga interesuje bilo šta više od izloženog ili jednostavno želi da dopuni određene definicije, pozvan je da se uključi putem komentara.

Pa da počnemo:12345

Električna struja predstavlja usmereno kretanje naelektrisanja kroz provodnik. Da bi se kroz provodnik uspostavila i održavala struja, mora se na njegovim krajevima održavati razlika potencijala. Jedinica za jačinu struje je Amper [A].

Električni napon predstavlja razliku između električnog potencijala dve tačke. Ukoliko provodnim materijalom spojimo dve tačke / predmeta na različitom potencijalu između njih će proteći struja. Dešavalo Vam se da nekog pecne kad se uhvati za metalnu kvaku, gelender i slično. To je upravo zato što ste u tom trenutku bili na različitom potencijalu u odnosu na kvaku pa je prilikom dodira došlo do izjednačenja potencijala. Jedinica kojom se izražavaju napon i potencijal je Volt[V].

Provodnikom se može smatrati deo napravljen od elektroprovodljivog materijala čija je funkcija povezivanje izvora napajanja, potrošača i drugih elemenata u strujno kolo. Što se nas tiče to može biti žica koja viri iz zida, produžni kabl itd.

Izvor napajanja je uređaj koji na svojim krajevima generiše razliku potencijala. Nije pogrešno zaključiti da su kontakti na bilo kojoj utičnici upravo krajevi nekog udaljenog izvora napajanja. Ukoliko njegove krajeve povežemo provodnikom (uključimo potrošač), kroz njega će poteći struja.

Potrošač je uređaj koji pretvara električnu energiju u neki drugi oblik. Npr. grejač u bojleru pretvara u toplotnu, usisivač u mehaničku, sijalica u svetlosnu itd.

Strujno kolo najuže predstavlja vezu izvora napajanja i potrošača. Lakše ćemo razumeti ako pogledamo sliku levo i zamislimo da je ovo sijalica u našoj stonoj lampi. Sa L obeležen je vod pod naponom, N vod na nultom potencijalu. Sijalica je u ovom primeru potrošač a izvor napajanja (utičnica) nalazi se na krajevima vodova L i N. Opet, za naše trenutne potrebe zadovoljavajuće objašnjenje je da struja u potrošač ulazi preko voda obeleženog sa L i da jednaka struja izlazi iz potrošača preko voda N. Kažemo da je strujno kolo zatvoreno. Ukoliko je jedan od vodova (ili oba) prekinut (kada iščupamo utikač, ugasimo lampu na prekidaču itd.) struja prestaje da teče i kažemo da je strujno kolo otvoreno.

Standardni napon između faze i nule Srbiji je AC230V, a između dve različite faze AC380V. Frekvencija struje je 50Hz.

Oznake koje se koriste za obeležavanje osnovnih stvari i koje bi trebalo zapamtiti jesu:
L (eng. live, srb. živa ili faza) – vod pod naponom
N (eng. neutral, srb. nula) – vod na nultom potencijalu kojim se zatvara strujno kolo
GND (eng. ground, srb. zemlja) ili PE – vod na nultom potencijalu, u direktnoj vezi sa zemljom
AC (eng. alternate currnet, srb. naizmenična struja) – oznaka naizmenične struje
DC (eng. direct current, jednosmerna struja) – oznaka jednosmerne struje.

 

Možda nekad dopunim ovaj post, zasad ovo je minimum koji nam je bio potreban da bi smo se razumeli Smile

Do sledećeg pisanja,
Marko Osnovac Mijatović

4 Odgovora na "Let there be light – Osnove osnova o struji"

  • Marko je napisao:
  • mijat je napisao:
  • Milos je napisao:
    • mijat je napisao:
Ostavite komentar

Rss Feed Tweeter button Facebook button Delicious button Youtube button