Efikasnost kao mera kvaliteta

Pored poštovanja tehničkih normi utrošeno vreme je stvar o kojoj najviše vodimo računa prilikom izvođenja radova.

Trudimo se da u skladu sa ralnim mogućnostima koje diktiraju spoljni uslovi pružimo maksimalan nivo efikasnosti prilikom pružanja usluga.

Korisnik u centru pažnje

Naša usluga koncipirana je prema potrebama naših klijenata, malih i velikih.

Kod nas sva Vaša pitanja dobiju odgovor. Kod nas svi Vaši zahtevi, bivaju usklađeni sa tehničkim normama i sprovedeni u delo.

Budite i Vi korisnik u centru pažnje!

Kako mi to radimo

Tokom svog poslovanja Automatic House je usvojio i standardizovao niz procedura za pripremu i izvođenje elektro radova. Od ideje korisnika do realizacije od strane AH Tima, projekat prolazi kroz više faza.

Zahtevi korisnika

Korisnik Automatic House usluge svoje zahteve može predati u vidu idejnog projekta i druge unapred pripremljene dokumentacije ili usmeno, na licu mesta gde će neko od zaposlenih po unapred pripremljenoj formi načiniti spisak zahteva klijenata uz potrebne opise.

Predmer i predračun

Nakon prijema zahteva korisnika, zaposleni u Automatic House izlazi na lice mesta radi uvida u postojeće stanje. Ovo je nezaobilazna tačka prilikom obrade bilo kog zahteva. Zaposleni vrši potrebna merenja i beleži opise pozicija na osnovu čega će se kasnije kreirati predmer za izvođenje željenih radova.
Ukoliko se radovi izvode na objektu čija izgradnja još uvek nije započela, predmer i predračun se kreiraju na osnovu projektne dokumentacije ili/i informacija koje će korisnik dostaviti na naš zahtev, a u nedostatku projektne dokumentacije.
Više o kreiranju predmera i predračuna možete pronaći na stranici posveénoj elektro instalacijama.

Uvršćavanjem cena pojedinih operacija i materijala neophodnih za izvršetak radova kreira se predračun koji se zajedno sa predmerom dostavlja korisniku. Zajedno sa predmerom i predračunom korisniku se dostavlja i predlog komercijalnih uslova, načina i rokova plaćanja kao i rokova za izvršetak radova itd. Sva priložena dokumenta najjednostavnije se mogu nazvati ponudom za izvođenje radova.

Ukoliko je korisnik zadovoljan ponuđenim tehničkim i komercijalnim uslovima može se preći na sledeću fazu a to je planiranje i konačno izvršetak radova.

Planiranje radova

Planiranje toka radova, redosleda operacija, potrebne radne snage, materijala, alata i druge operative jako je bitan segment za efikasno i kvalitetno izvođenje radova. Potcenjivanje važnosti dobrog planiranja bez izuzetka rezultuje velikim brojem konfliktnih situacija u toku samog izvođenja radova.

Automatic House posvećuje posebnu pažnju planiranju kako bi postigli maksimalnu sinhronizaciju, efikasnost i u krajnjem ekonomsku isplativost i zadovoljstvo, kako kod korisnika usluge tako i kod nas kao izvođača radova.

Nakon dobro odrađene pripreme, izvođenje radova postaje jednostavno kao vožnja po dobro osvetljenom i obeleženom putu.

Izvođenje radova

Prilikom izvođenja radova do izražaja dolazi kvalitet radnika kao krajnjih izvršioca, zatim opremljenost alatom i kvalitet istog (pored kvaliteta planiranja).

U firmi Automatic House trudimo se da naši zaposleni budu jednako stručni i dobro motivisani. Takođe, od naših zaposlenih se zahteva da tokom čitavog radnog vremena budu koncentrisani na radne zadatke. "Majstore, jel može pivo?", nije adekvatno pitanje za naše majstore. "Majstore, šta sad radite?", je pitanje koje u svakom trenutku možete postaviti i dobiti odgovor.

Kad je alat upitanju, u našem inventaru nalaze se isključivo profesionalni alati i pribor, od laserskih libela i daljinometra preko malih i velikih bušilica i šlicerica pa do ručnog alata. Svesni činjenice, potvrđene višegodišnjim iskustvom, da kvalitetan, namenski alat može ubrzati radove i do 50% pa i više, neprestano ulažemo u širenje svog inventara.

Ukazivanjem poverenja AH Timu dobijate uslugu čija su osnovna merila efikasnost i zadovoljenje potreba korisnika - uslugu po Vašoj meri.

Hvala Vam na ukazanom poverenju, Vaš AH Tim!