Dimeri

6-kanalni (2A/kanalu) DIN Dimer: SB-DN-D0602

img

Osnovne karakteristike:
- 6 kanala, 2A po kanalu
- Maksimalna jednovremena struja 10A
- Integrisana temperaturna prekostrujna i prenaponska
  zaštita
- Dugmad za isključivanje pojedinačnih kanala, LED
  indikacija napajanja, elegantno kućište
- Maksimalno 6 odvojenih zona, po 12 scena za svaku zonu
- Menjanje scena u sekvencama sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom

Tehnički podaci
Napajanje
DC8-32V, preko BUS-a
Struja
35mA/24V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
6
Maksimalna struja po kanalu
2A
Maksmialna ukupna struja
10A
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
144x88x66mm

Cena proizvoda: 229€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 

 

 

 

O proizvodu:

- 6-kanalni dimer za montažu na din šinu
- Poseduje temperaturnu, prekostrujnu i zaštitu od
  kratkog spoja
- Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su vile, kancelarije, restorani, hoteli itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

2-kanalni (5A po kanalu) DIN Dimer: SB-DN-D0205

img

Osnovne karakteristike:
- 2 kanala, 5A po kanalu
- Maksimalna jednovremena struja 10A
- Integrisana temperaturna prekostrujna i prenaponska
  zaštita
- Dugmad za isključivanje pojedinačnih kanala, LED
  indikacija napajanja, elegantno kućište
- Maksimalno 2 odvojene zone, po 12 scena za svaku zonu
- Menjanje scena u sekvencama sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom

Tehnički podaci
Napajanje
DC8-32V, preko BUS-a
Struja
30mA/24V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
2
Maksimalna struja po kanalu
5A
Maksmialna ukupna struja
10A
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
144x88x66mm

Cena proizvoda: 164€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 

 

 

 

O proizvodu:

- 2-kanalni dimer za montažu na din šinu
- Poseduje temperaturnu, prekostrujnu i zaštitu od
  kratkog spoja
- Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su vile, kancelarije, restorani, hoteli itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

2-kanalni (6A po kanalu) DIN Dimer: SB-DN-D0206

img

Osnovne karakteristike:
- 2 kanala, 6A po kanalu
- Maksimalna jednovremena struja 10A
- Integrisana temperaturna prekostrujna i prenaponska
  zaštita
- Dugmad za isključivanje pojedinačnih kanala, LED
  indikacija napajanja, elegantno kućište
- Maksimalno 2 odvojene zone, po 12 scena za svaku zonu
- Menjanje scena u sekvencama sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom

Tehnički podaci
Napajanje
DC8-32V, preko BUS-a
Struja
30mA/24V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
2
Maksimalna struja po kanalu
6A
Maksmialna ukupna struja
10A
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
144x88x66mm

Cena proizvoda: 170€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 

 

 

 

O proizvodu:

- 2-kanalni dimer za montažu na din šinu
- Poseduje temperaturnu, prekostrujnu i zaštitu od
  kratkog spoja
- Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su vile, kancelarije, restorani, hoteli itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

4-kanalni (3A po kanalu) DIN Dimer: SB-DN-D0403

img

Osnovne karakteristike:
- 4 kanala, 3A po kanalu
- Maksimalna jednovremena struja 10A
- Integrisana temperaturna prekostrujna i prenaponska
  zaštita
- Dugmad za isključivanje pojedinačnih kanala, LED
  indikacija napajanja, elegantno kućište
- Maksimalno 4 odvojene zone, po 12 scena za svaku zonu
- Menjanje scena u sekvencama sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom
 

Tehnički podaci
Napajanje
DC8-32V, preko BUS-a
Struja
30mA/24V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
4
Maksimalna struja po kanalu
3A
Maksmialna ukupna struja
10A
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
144x88x66mm

Cena proizvoda: 193€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 

 

 

 

O proizvodu:

- 4-kanalni dimer za montažu na din šinu
- Poseduje temperaturnu, prekostrujnu i zaštitu od
  kratkog spoja
- Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su vile, kancelarije, restorani, hoteli itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

12-kanalni (10A po kanalu) Zidni Dimer: SB-WL-D1210

img

Osnovne karakteristike:
- 12 kanala, 10A po kanalu
- Maksimalna jednovremena struja 120A
- Zaštita termoprekidačem
- Integrisano napajanje 250mA/DC24V
- Programiranje zabeleške za svaku scenu, zonu, svekvencu ili kanal
- Maksimalno 12 odvojenih zona
- Menjanje scena u sekvencama (99 sekvenci) sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom

Cena proizvoda: 2550€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 • Tehničko uputstvo (pdf)
 • Primer povezivanja (pdf)

 

 

Tehnički podaci
Napajanje
Trofazno AC380V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
12
Maksimalna struja po kanalu
10A
Maksmialna ukupna struja
120A
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
600x290x162mm

O proizvodu:

- 12-kanalni (10A po kanalu), trofazni digitalni dimer za
  zidnu montažu
- Poseduje temperaturnu, prekostrujnu i zaštitu od
  kratkog spoja
- Posebna tehnologija hlađenja
- Montira se direktno na zid, bez potrebe za posebnim
  ormarom
- Pogodan za korišćenje u velikim prostorima koji
  zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su kongresne dvorane, hoteli, šoping
  molovi, stadioni, aerodromi, zabavni parkovi, hoteli itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

12-kanalni (10A po kanalu) Zidni Dimer: SB-WL-D0610

img

Osnovne karakteristike:
- 6 kanala, 10A po kanalu
- Maksimalna jednovremena struja 120A
- Zaštita termoprekidačem
- Integrisano napajanje 250mA/DC24V
- Programiranje zabeleške za svaku scenu, zonu, svekvencu ili kanal
- Maksimalno 6 odvojenih zona
- Menjanje scena u sekvencama (99 sekvenci) sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom

Cena proizvoda: 2125€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 • Tehničko uputstvo (pdf)
 • Primer povezivanja (pdf)

 

 

Tehnički podaci
Napajanje
Trofazno AC380V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
6
Maksimalna struja po kanalu
10A
Maksmialna ukupna struja
120A
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
470x290x162mm

O proizvodu:

- 6-kanalni (10A po kanalu), trofazni digitalni dimer za
  zidnu montažu
- Poseduje temperaturnu, prekostrujnu i zaštitu od
  kratkog spoja
- Posebna tehnologija hlađenja
- Montira se direktno na zid, bez potrebe za posebnim
  ormarom
- Pogodan za korišćenje u velikim prostorima koji
  zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su kongresne dvorane, hoteli, tržni
  centri, vile, itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

6-kanalni (20A po kanalu) Zidni Dimer: SB-WL-D0620

img

Osnovne karakteristike:
- 6 kanala, 20A po kanalu
- Maksimalna jednovremena struja 120A
- Zaštita termoprekidačem
- Integrisano napajanje 250mA/DC24V
- Programiranje zabeleške za svaku scenu, zonu, svekvencu ili kanal
- Maksimalno 6 odvojenih zona
- Menjanje scena u sekvencama (99 sekvenci) sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom

Cena proizvoda: 2216€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 • Tehničko uputstvo (pdf)
 • Primer povezivanja (pdf)

 

 

Tehnički podaci
Napajanje
Trofazno AC380V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
6
Maksimalna struja po kanalu
20A
Maksmialna ukupna struja
120A
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
470x290x162mm

O proizvodu:

- 6-kanalni (10A po kanalu), trofazni digitalni dimer za
  zidnu montažu
- Poseduje temperaturnu, prekostrujnu i zaštitu od
  kratkog spoja
- Posebna tehnologija hlađenja
- Montira se direktno na zid, bez potrebe za posebnim
  ormarom
- Pogodan za korišćenje u velikim prostorima koji
  zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su kongresne dvorane, hoteli, tržni
  centri, vile, itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

1-kanalni (20A po kanalu) Zidni Pojačavač Snage/Dimer: SB-WL-B0120

img

Osnovne karakteristike:
- 1-kanalni pojačavač snage sa mogućnošću dimovanja
- Dva ulaza za kontrolni napon, DC0-10V i AC0-220V
- Može se povezati na bilo koji manuelni dimer, dimer male snage ili
  pak balast 0-10V kako bi se upravljalo kanalom velike struje
- Može se koristiti kao nezavistan uređaj, kontrolisan bilo kojim
  uređajem sa izlazom DC0-10V

Cena proizvoda: 293€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 • Tehničko uputstvo (pdf)
 • Tehničke specifikacije (pdf)
 • Primer povezivanja (pdf)

 

 

 

 

Tehnički podaci
Napajanje
AC220V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
1
Maksimalna struja po kanalu
20A
Maksmialna ukupna struja
20A
Komunikacioni interfejs
Nezavisno upravljanje
Dimenzije
280x200x100mm

O proizvodu:

- Povežite kanal velikog opterećenja u BUS sistem
  korišćenjem jeftinog pojačavača snage
- Može se povezati na bilo koji manuelni dimer ili drugi
  sistem dimovanja radi povećanja snage kanala
- Poseduje dva upravljačka ulaza, DC0-10V i AC0-220V
- Montira se direktno na zid, bez potrebe za posebnim
  ormarom
- Pogodan za korišćenje u velikim prostorima koji
  zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su kongresne dvorane, hoteli, tržni
  centri, vile, itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

2-kanalni (10A po kanalu) Zidni Pojačavač Snage/Dimer: SB-WL-B0210

img

Osnovne karakteristike:
- 2-kanalni pojačavač snage sa mogućnošću dimovanja
- Dva ulaza za kontrolni napon, DC0-10V i AC0-220V
- Može se povezati na bilo koji manuelni dimer, dimer male snage ili
  pak balast 0-10V kako bi se upravljalo kanalom velike struje
- Može se koristiti kao nezavistan uređaj, kontrolisan bilo kojim
  uređajem sa izlazom DC0-10V

Cena proizvoda: 375€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 • Tehničko uputstvo (pdf)
 • Tehničke specifikacije (pdf)
 • Primer povezivanja (pdf)

 

 

 

 

Tehnički podaci
Napajanje
AC220V
Napajanje rasvete
AC110/220V 50/60Hz
Broj kanala
2
Maksimalna struja po kanalu
10A
Maksmialna ukupna struja
20A
Komunikacioni interfejs
Nezavisno upravljanje
Dimenzije
280x200x100mm

O proizvodu:

- Povežite kanale velikog opterećenja u BUS sistem
  korišćenjem jeftinog pojačavača snage
- Može se povezati na bilo koji manuelni dimer ili drugi
  sistem dimovanja radi povećanja snage kanala
- Poseduje dva upravljačka ulaza, DC0-10V i AC0-220V
- Montira se direktno na zid, bez potrebe za posebnim
  ormarom
- Pogodan za korišćenje u velikim prostorima koji
  zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su kongresne dvorane, hoteli, tržni
  centri, vile, itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

Web Analytics