Releji

8-kanalni (10A po kanalu) DIN Relej: SB-DN-R0810

img

Osnovne karakteristike:
- 8 kanala, 10A po kanalu
- Energetski efikasan uređaj, svega 12mA/DC24V
- Maksimalno 8 odvojenih zona, po 12 scena za svaku zonu
- Menjanje scena u sekvencama sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom
 
 

Tehnički podaci
Napajanje
DC8-32V, preko BUS-a
Struja
12mA/24V
Kapacitivnos releja
Manje od 300uF
Broj kanala
8
Maksimalna struja po kanalu
10A
Životni vek releja
Preko 60.000 operacija
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
144x88x66mm

Cena proizvoda: 179€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 

 

O proizvodu:

- 8-kanalni relej za montažu na DIN šinu
- Može da radi kao uređaj za paljenje/gašenje rasvete,
  pumpi, grejača, u industriji itd.
- Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju
  štednju električne energije i pametno upravljanje kao
  što su fabrike, apartmani, vile, kancelarije, restorani, hoteli, stambene zgrade itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

8-kanalni (16A po kanalu) DIN Relej: SB-DN-R0816

img

Osnovne karakteristike:
- 8 kanala, 16A po kanalu
- Energetski efikasan uređaj, svega 12mA/DC24V
- Funkcija uključivanja kanal-po-kanal sa kašenjenjem do 25s
- Maksimalno 8 odvojenih zona, po 12 scena za svaku zonu
- Menjanje scena u sekvencama sa 4 režima: unapred,
  unazad, napred-nazad i slučajnim odabirom
 

Tehnički podaci
Napajanje
DC8-32V, preko BUS-a
Struja
12mA/24V
Kapacitivnos releja
Manje od 300uF
Broj kanala
8
Maksimalna struja po kanalu
16A
Životni vek releja
Preko 60.000 operacija
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
144x88x66mm

Cena proizvoda: 220€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 

 

 

 

O proizvodu:

- 8-kanalni relej za montažu na DIN šinu
- Može da radi kao uređaj za paljenje/gašenje rasvete,
  pumpi, grejača, u industriji itd.
- Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju štednju električne energije i pametno
  upravljanje kao što su fabrike, apartmani, vile, kancelarije, restorani, hoteli, stambene zgrade itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

DIN Upravljač za 2 Motora: SB-DN-2Motor

img

Osnovne karakteristike:
- 2 dvostruka releja za upravljanje sa 2 motora
- Podesivo vreme rada motora
- Startovanje, zaustavljanje i obrtanje smera motora
  moguće je izvršiti ručno ili preko softvera
- Za rad sa motorima različitog napona: 12V-240V

 

Tehnički podaci
Napajanje
DC8-32V, preko BUS-a
Struja
25mA/24V
Napajanje motora
AC/DC 12-220V 50/60Hz
Broj kanala
2
Maksmialna ukupna struja
5A
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
72x88x66mm

Cena proizvoda: 83€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

  • Brošura (pdf)
  • Tehničko uputstvo (pdf)

 

 

O proizvodu:

- Mali, elegantan a moćan relejni sistem za upravljanje
  dvosmernim motorima
- Pogodan za kontrolu uređaja sa dvosmernim motorima
  kao što su električni pokretači zavesa, kapija, TV liftovi, eskalatori, pokrivači bazena itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

4-kanalni (10A po kanalu) DIN Relej: SB-DN-R0410

img

Osnovne karakteristike:
- 4 kanala, 10A po kanalu
- Funkcija uključivanja kanal-po-kanal sa kašenjenjem do 25s
- Dugmad za isključivanje pojedinačnih kanala
- Maksimalno 4 odvojene zone, po 12 scena za svaku zonu
- Maksimalno trajanje scene 60 minuta

Cena proizvoda: 117€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

Tehnički podaci
Napajanje
AC110/220V
Struja
25mA/24V
Broj kanala
4
Maksimalna struja po kanalu
10A
Kapacitivnost releja
< 50uF
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
72x88x66mm

 

 

O proizvodu:

- 4-kanalni relej za montažu na DIN šinu
- Može da radi kao uređaj za paljenje/gašenje rasvete,
  pumpi, grejača, u industriji itd.
- Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju
  štednju električne energije i pametno upravljanje kao što
  su fabrike, apartmani, vile, kancelarije, restorani, hoteli, stambene zgrade itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

4-kanalni (20A po kanalu) DIN Relej: SB-DN-R0420

img

Osnovne karakteristike:
- 4 kanala, 20A po kanalu
- Funkcija uključivanja kanal-po-kanal sa kašenjenjem do 25s
- Dugmad za isključivanje pojedinačnih kanala
- Maksimalno 4 odvojene zone, po 12 scena za svaku zonu
- Maksimalno trajanje scene 60 minuta

Cena proizvoda: 131€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 

Tehnički podaci
Napajanje
DC8-32V sa BUS-a
Struja
12mA/DC24V
Broj kanala
4
Maksimalna struja po kanalu
20A
Kapacitivnost releja
< 300uF
Komunikacioni interfejs
smart-BUS
Dimenzije
72x88x66mm

 

 

 

O proizvodu:

- 4-kanalni relej za montažu na DIN šinu
- Može da radi kao uređaj za paljenje/gašenje rasvete,
  pumpi, grejača, u industriji itd.
- Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju
  štednju električne energije i pametno upravljanje kao što su fabrike, apartmani, vile, kancelarije,
  restorani, hoteli, stambene zgrade itd.

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

Web Analytics