Merenje Utrošene Električne Energije

Strujni Transformator za Merenje Utroška: SB-CUR100A

img

Osnovne karakteristike:
- Transformator struje - na svakih 100A na 5A
- Za jednu fazu

Cena proizvoda: 18€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

O proizvodu:

- Transformator koji pretvara struju kroz potrošače u struju za merenje utroška energije
- Radi u vezi sa Meračem Snage

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

Strujni Transformator za Merenje Utroška: SB-CUR200A

img

Osnovne karakteristike:
- Transformator struje - na svakih 200A na 5A
- Za jednu fazu

Cena proizvoda: 20€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

O proizvodu:

- Transformator koji pretvara struju kroz potrošače u struju za merenje utroška energije
- Radi u vezi sa Meračem Snage

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

Strujni Transformator za Merenje Utroška: SB-CUR50A

img

Osnovne karakteristike:
- Transformator struje - na svakih 50A na 5A
- Za jednu fazu

Cena proizvoda: 17€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

O proizvodu:

- Transformator koji pretvara struju kroz potrošače u struju za merenje utroška energije
- Radi u vezi sa Meračem Snage

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

Merač Snage: SB-DN-PM5

img

Osnovne karakteristike:
- Trofazni merač snage svih aktivnih potrošača

Cena proizvoda: 156€ (sa PDV-om)
*Posebne cene prilikom instalacije većih sistema

 

O proizvodu:

- Služi za merenje utroška električne energije u objektu

+ Kliknite ovde za upit o proizvodu

Web Analytics